Overvejelser om et Maria-billede

Maria dukker op i bibelhistorien ved bebudelsen. Og der kommer flere historier om besøget hos Elisabeth, Jesu fødsel, og flugten til Ægypten. For ikke at tale om, da Jesus bliver voksen og Maria prøver at besøge ham, men bliver afvist. Til slut dukker hun op ved Jesu kors.

Der er mange muligheder i en afbildning af Maria bebudelse: Hvordan reagerer Maria ? Byder hendes fromhed at hun bare siger ja tak, eller bliver hun bange eller afvisende ? Hænderne viser det: På nogen billeder lægger hun hænder fromt sammen, på andre siger hun stop, eller bruger armene til at beskytte sig med. På nogen billeder peger hun på sig selv: Hvem, mig ?

Maria reagerer Gabriels besøg. Men hvordan er Gabriel egentlig ? Kommer han ind og deklamerer? Er han et mere neutralt postbud? Tilsyneladende skal hun ikke kvittere nogen steder. Gabriel kan være indladende og sødmefyldt. Så er det let for hende. Eller han kan falde ned på knæ for at komme på niveau med hende, som man gør, hvis man skal tale med et barn i børnehaven. Han kan være mindre engleagtig og nærmere en fremmedartet kraft. Så bliver hun bange. Eller det er et lys, der viser sig. I alle tilfælde bliver det svært at forklare Josef, at der allerede er andre der har planer for deres barn – og for Maria som rugemor.

I kunsthistorien optræder der ofte nogen accessories: Måske rækker Gabriel hende en hvid lilje. Måske har hun allerede en krukke den kan sættes i. Det er jo hende der er krukken. Måske har hun lige båret rundt på en krukke i køkkenet, uden at det endnu var gået op for hende, at det er hende der er beholderen. Måske er hun lammet af situationen, og liljen falder på gulvet. Eller den står allerede i sin vase midt på gulvet eller bordet: Hun er allerede gravid!

På ældre billeder ligger der en åben bibel, som hun lige har læst i. Det står allerede beskrevet i Det gamle Testamente, hvad der nu er ved at ske. Og lige pludselig nu, så sker det! Bibelen ligger pænt på en læsepult, som den gør i kirken, eller den ligger på bordet eller er røget på gulvet.

Et sted så jeg en rosenbusk bag englen. En skrabet rosenbusk, der havde så lidt blomster, at man kom mere til at tænke på tornene. En forudanelse om tornekronen og lidelsen.

Der er tradition for at hun bærer rødt og blåt, jordens og himlens farve. Hun bliver det mennesket hvor himlen møder jorden. Hvor Gud møder menneske. Men hun kan også bære guld eller gul eller gul og orange, eller almindeligt simpelt ufarvet tøj.

I protestantisk kristendom er Maria et forbillede på tro. Altså tillid til Gud. I de moderne billeder er der både tro og tvivl. Fortællingen bliver en udfordring til at tro, til at tage imod sin opgave fra Gud.

Hvordan ser et aktuelt billede af Maria ud? Hendes tvivl eller forskrækkelse skal med på billedet. Det er svært for hende at tolke oplevelsen. Hvis der er en engel på billedet, kan englen ses lidt bagfra. Eller måske skal hun møde Helligånden selv som et lys eller en kraft?

De gamle billeder er ofte placeret i en kirkelig arkitektur. Senere placeres de i køkkenet, hvor den unge kvinde har sit daglige arbejde. Hvor bor Maria nu? På teenageværelset?